Přihlaste se a získejte slevu 5%! »
0

Categories

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) www.euroko.cz


Článek I.

Definice:

1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Euroko spol. s.r.o. se sídlem Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany, Slovensko IČO: 36591688, IČ DPH: SK2021998286
2. Prodávajícím je Euroko spol. s.r.o. se sídlem Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany, Slovensko.
3. Dodavatelem tovaru a služeb nabízených v e-shope www.euroko.cz je Euroko spol. s.r.o. sídlem Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany, Slovensko.
4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebovatelem rozumí fyzická osoba, která při uzávírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání tovarů nebo služeb.
6. Tovarem nebo službou jsou všechny produkty zvěřejněné na stránkách e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu, výběrem tovaru nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednitcvím e-shopu, e-mailové komunikace nebo i telefonické komunikace.

Článek II.

Cena:

1. Ceny při zboží jsou uvedeny bez a včetně 20% DPH a jsou konečné.
2. Prodávající je vázaný cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentálním vykonání nákupu.

Článek III.

Objednávka:

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vybavení objednávky je potřebné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnost dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb, tedy objednávka se stává pro spotřebitela závažnou.
3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit, nebo doplňit jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis neustanovuje jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením přijaté objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením tovaru ve smyslu ods. 3 tohoto článku
5. Kupující je vázaný k odeslání objednávky, k zaplacení kupní ceny objednaného produktu, jestliže se nedohodnou smluvní strany jinak.
6. Jestli prodávající není schopný splnit objednávku nebo v časové lhůtě na vybavení objednávky při naložení maximálního úsílí a to z důvodu např. že tovar nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, vyrobce provedl tak závažné změny pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Taktéž má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které není možné ověřit, například: nesprávný e-mail, nebo telefonický kontakt. Za ověření se pokládá možnost špatného kontaktování kupujícího na daném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Jestli kupující zaplatil zálohu je mu povinný prodávající vrátit do 14 dní.

Článek IV.

Platební podmínky:

1. Za tovar a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
b) platba PayPal – platební katou
c) platba kreditní kartou
d) platba na základě zálohové faktury – předem tovar bude odeslaný po příjetí peněžních prostředků na náš účet.
e) doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
2. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
a) slevu z ceny za registraci do e-shopu
b) slevu za opakovaný nákup
c) slevu na základě jednorázového slevového kuponu
d) poskytované slevy není možné kumulovat.


Článek V.

Dodací podmínky:

1) Prodávající je povinný do 30 dní od vytvoření objednávky poslat kupujícímu zboží, jestli se nedohodli jinak, nebo při zboží nebyla uvedená dělší dodací lhůta.
2) Tovar je skladem a je odeslaný podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
3) V objednávce se nachází více tovarů a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
4) Spolu s tovarem je elektronicky zaslaná faktura zákazníkovi (daňový doklad) , návod na ostatní dokumenty k tovaru nebo služeb od výrobce.
5) Za místo plnění se považuje místo, do kterého je tovar dodaný.
6) Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
a) kurýrské společnosti GLS, se sídlem Budča 1039, 962 33 Budča
b) kurýrské společnosti UPS, se sídlem Senecká cesta 1, Ivanka při Dunaji


Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb: 

1) Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktůry nebo přostřednictvím platebních brán si za dopravné účtujeme:
1. při dopravě kurýrskou společností s doručením do 2 pracovních dní po odeslání z našeho skladu – 99CZK s DPH
2. Při platbě na dobírku (platíme přebírání balíku přímo kurýrovi)
3. Při dopravě kurýskou službou s doručením do 2 pracovních dní po odeslání z našeho skladu – 99CZK s DPH
4. Vyšší uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí jen s místem dodání na území Slovenské republiky.
5. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném jak strandartním postupu při zasílání tovaru nebo služeb jako i cen za této služby.
6. Prodávající může zaslat zboží, který je okamžitě dostupné kupujícímu a zbytek objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovat žádné dodatečné poštovné, kromě toho, co bylo započítané v objednávce.


Článek VII.

Převod vlastnického práva:

1) Vlastnické právo prochází z prodávajícího na kupujícího až v momentě převzetí na místě určeným kupujícím.
2) Tovar nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy:

1) Stornovat objednaný tovar nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku jen při tovaru, který není vyrobený na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitela nebo speciálně pro jedného spotřebitela.


Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele:

1) Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014Z. z. o ochraně spotřebitela při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smluvní smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostoru prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako zákon) podle ustanovení § 7 a následující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní ode dne vyzvednutí tovaru. Jestli předmětem kupní smlouvy je dodání tovaru, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
2) Spotřebitel je povinný, jestli toto právo chce využít písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odevzdat na poštovní přepravu nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktu. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy poslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s  dokumentací – např. originální fakturou, návodem a jinou dokumentaci k tovaru, která mu byla doručena spolu s tovarem, nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně jako pojistěnou zásilku.
3) Zboží nám neposílejte na dobírku, takové zboží nebude převzité.
4) Provozovatel e-shopu vrátí zaplacenou sumu za zboží / službu včetně nákladů na dopravu v smysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jako i náklady prokazatelné vynaložených na objednání zboží do 14 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve jako je doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslaní zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzdvihne sám.
5) Náklady na vrácení tovaru snáší spotřebitel.
6) Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro tovary a služby, které jsou vymezené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7) Spotřebitel snáší jakékoliv snížení hodnot zboží, které bylo způsobené jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností tovaru.


Článek X.

Práva a povinnosti smluvných stran:

1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující
2. Kupující je povinný:
a) Prevzít objednaný tovar
b) Zaplatit za tovar dohodnutou odplatu prodávajícímu.
c) Překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný tovar při jeho odebrání.
3) Prodávají je povinný:
a) Dodat zákazníkovi tovar v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně.
b) Spolu s tovarem nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty k tovaru jako např. fakturu za tovar, reklamační list, návod na obsluhu v kodifikované podobě českého jazyka.


Článek XI.

Ochrana osobních údajů:

1) Osobní údaje jsou zpracované v souladě se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajích ve znění pozdějších předpisů.
2) Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, mimo přepravní společnosti která zabezpečuje doručení tovaru nebo služeb státním orgánem v případě kontroly  jsou tyto subjekty třetími stranami.
3) Provozovatel od kupujícího získává následovně osobní údaje : titul, jmeno, příjmění, adresa, adresa na doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa
4) Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracované za účelem korektního vybavení Vaši objednávky
5) Provozovatel je povinný zabezpečit osobní údaje před jejim spřístupněním neoprávněným osobám, které má spracované v bezpečnostních opatřeních.
6) Dotknutá osoba má práva vymezené v smysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajích v znění platných novel.
7) Jestli kupující souhlasí se zpracováním osobních údají při registraci v e-shope na marketingové účely souhlasí s zasíláním především e-malových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktování nebo zasíláním adresy na kontaktní osobu.
8) Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa – jsou poskytnuté na dobu 5 let.
9) Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odevzdat zasláním. Odvolání se zpracováním osobních údajů, příčemž je okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na marketingové účely.
10) Jestli kupující souhlasí se spracováním osobních údajů pří registraci v e-shope s registrací ve věrnostním programu souhlasil se zhromaždováním získaných osobních údajích včetně informací o objednávce za účelem poskytování slev.
11) Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa jsou poskytnuté na dobu 5 let.
12) Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odevzdat zasláním. Odvolání se zpracováním osobních údajů, příčemž je okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat ve věrnostním programu.


Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí tovaru:

1) Prodávající má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občanského zákonníka), v případě že si kupující objednal tovar, který nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal tento tovar. Tímto konáním kupující porušil svou povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a) podle kterého je kupující povinný převzít objednaný tovar.
2) Při určování výšky náhrady škody, prodávající bere do úvahy především dopravní náklady a stím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, odesláním a administrativou objednávky jak i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
3) Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z části.

Článek XIII.

Závěrečné ustanovení:

1) Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek, které byli platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
2) Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
3) Odesláním objednávky - kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jako i reklamační podmínky.
4) Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího.
5) Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo jestli se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádosti o nápravu. Jestli prodávající na žádost, o nápravu odpoví zamítnutím nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jej odeslání, spotřebitel má ve smyslu zákona § 12 zákona č. 391/2015 Z.z o alternativním řešení spotřebitelského sporu a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na začnutí alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem alternativního řešení spotřebitelských sporů s provázkovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jíná příslušná opatřená právnická osoba zapísaná v seznamu subjektu alternativního řešení sporu vedením Ministerstem hospodářství České republiky. (http://www.mhsr.sk/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporou/146987s), příčemž spotřebitel má právo volby na který z uvedených subjektů, alternativního řešení spotřebitelkých sporů se obrátí. Spotřebitel zároven může na podání návrhu na alternativné řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativného řešení sporů.
6) Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínek jak v jich neoddělitelných součástích (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení zákona Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jako i Zákona č. 513/1991 Z.z.
7) Tyto všeobecné ochodní podmínky včetně neoddělitelných součástí nabývají platnost a účinnost 1. června 2020.

Můj košík

V košíku nejsou žádné položky.